Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse 2017-18

Kære medlemmer, hermed en fælles oversigt over os alle sammen i bestyrelsen 2017-18

Formand: Leo Plejdrup

Næstformand: Anders Christensen

Kasserer: Lisa Laustsen

Medlem: Bent Strand

Medlem: Niels Peter Jensen

1. supleant: Brian Pedersen
2. supleant: Jens Erik Laustsen


Ansvarsfordeling:

Leo: Repræsenterer klubben og varetager de for en formand iøvrigt pålagte opgaver. Desuden har Leo ansvaret for vedligeholdelse af udenomsarealerne.

Anders: Har ansvaret for indkøb af diverse drikkevarer og andet til fortæring.

Lisa: Har ansvaret for bogføring, ajourføring af hjemmesiden, samt udlejning.

Bent: Har ansvaret for vedligeholdelse af klubbens lokaler, og tager sig af alt det praktiske m.h.t. udlejning.

Niels Peter: Opdateres


Ansvarsfordeling hos medlemmerne:

Carsten: Ajourføring af billeder på hjemmesiden.

Jan: SMS tjenesten m.m.