Bestyrelsen
Klubbens bestyrelse 2019-2020


Kære Medlemmer

Hermed en fælles oversigt over os alle sammen i bestyrelsen 2019-2020

Formand: Leo Plejdrup 
Næstformand: Anders Christensen 
Kasserer: Lisa Laustsen 
Medlem: Bent Strand 
Medlem: Niels Peter Jensen 

1. supleant: Brian Pedersen
2. supleant: Jens Erik Laustsen

Ansvarsfordeling:

Leo: Repræsenterer klubben og varetager de for en formand iøvrigt pålagte opgaver. Desuden har Leo ansvaret for vedligeholdelse af udenomsarealerne.

Anders: Varetager de for en Næstformand pålagte opgaver, samt opdaterer Facebook med info omkring klubarrangementer

Lisa: Har ansvaret for bogføring, ajourføring af hjemmesiden, SMS samt udlejning.

Bent: Har ansvaret for vedligeholdelse af klubbens lokaler, og tager sig af alt det praktiske m.h.t. udlejning.

Niels Peter: Har ansvaret for indkøb af diverse drikkevarer og andet til fortæring.