Nyttige tips og råd
Regler for kolonnekørsel
1.   Der køres i zig-zag formation efter turlederen.

2.   Der holdes en forsvarlig afstand/bremseafstand til den forankørende. Det er vigtigt, at du holder afstanden til forankørende og ikke falder tilbage, så der kan komme biler eller andre trafikanter ind i formationen.

3.   Man holder sin plads under kørslen, og ingen slingrekørsel.

4.   Ingen må overhale turlederen eller andre i formationen under kørsel, med mindre, at der opstår en akut situation.

5.   Der køres sikkert og fornuftigt efter gældende færdselslov.

6.   Ved stop i lyskurv og ved krydsning af veje, klapper formationen sammen, så man holder 2 mc-ere ved siden af hinanden for at komme hurtigere gennem kryds, venstre og højresving og over veje m.m.

7.   Overhaling af andre trafikanter. Turlederen og kun turlederen må indlede overhalinger, og bagerste kører kan hjælpe turlederen ved at trække ud og spærre overhalingsbanen, så alle andre kan komme ud, så der bliver foretaget en samlet overhaling.

8.   Nye uerfarne mc-ere skal altid lægge sig efter turlederen.

9.   Ved mange deltagere kan det være en fordel af bagerste kører også har turplanen i tilfælde af, at vi bliver væk fra hinanden. Nye muligheder er GPS, samtaleanlæg, mobiltlf.

10.   Turlederen kan bortvise enhver, der ikke overholder vores reglement, eller udviser fare for andre ved sin kørsel.

11.   Hold øje med, at den bagvedkørende er med.
kolonnekørsel
Sikker Kørsel
Kør defensivt
Den største fare for motorcyklister er biler, der ikke har opdaget dem,man udvikler ret hurtigt et tredje øje ude til højre for at se, om de fra de små sideveje holder tilbage.
Man skal sørge for, at de biler, man overhaler, har set en.
Man skal så vidt muligt have kontakt i bakspejlet, inden man kører udenom. Vi kender alle den situation, hvor vi midt i en overhaling ligger ved siden af en bil, der begynder at svinge til venstre. Hvor det bagefter skal hedde sig, at bilisten ikke forstår, hvor den motorcykel kom fra: "Han må være kommet meget stærkt!" Men det har han næppe. Han har måske ligget i den døde vinkel, som der er bag en bil.

Trafikregel nr. 1 er med andre ord - kør defensivt!
Læg mærke til andre trafikanters manøvrer. Vælg altid så lavt et gear, at motorcyklen reagerer straks, når du giver gas. I byerne sker der så mange ting lige pludselig. Læg derfor mærke til bilisternes bevægelse. Hvis en bilist er voldsomt optaget af at snakke med sin passager, så giv hellere bilisten rigeligt med plads. Og vær opmærksom på en uforsigtig fodgænger på vej ud på kørebanen. På landeveje med mange sving i bakket terræn skal man lære at "læse" vejens forløb ved at iagttage trætoppe, hustage, skovbryn, bebyggelse og telefonpæle.
Selv om det lyder drabeligt, så kan det være en fordel, at motorcyklisten kan lære at falde af ved en udskridning. Fx har en gruppe amerikanske MC-sikkerhedsfolk lavet et øvelsesprogram, hvor man lærer at sætte af fra fodhvilerne og hoppe over den bil, man er i færd med at kollidere med. Kommer man til at vælte, gælder det om at kure væk fra motorcyklens bane, eventuelt ved at rulle sig over skulderen.