Fotoalbum

Generalforsamling: 

Tirsdag den 27-2-18 kl. 19.00. 
i Klubhuset  


Formand:           Leo Plejdrup
Næstformand    Anders Christensen 
Kasserer            Lisa Laustsen
Medlem              Bent Strand - Fraværende
Medlem              Niels Peter Jensen


Der var fremmødt 20 medlemmer.

Anders blev valgt til dirigent og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning: 

Leo kunne berette om mange gode ture og sammenkomster der havde været i løbet af året. Bla. Forårsklargøringen hos Toyota, som vil blive holdt igen i 2018, nærmere bestemt d. 07.04.2018 kl. 10.00

Der blev også berettet om ture til Vesthimmerlands Maskinstation, en rigtig god aften. Grill aften i klubben, Projekt Klip hæk, Tur til Nibe Ishus som var rigtig godt besøgt. Stegt flæsk var en god aften hvor imod Gule ærter blev aflyst. Istedet kom Lars Kvejborg og fortalte om Vindsusløbet.

Efterårsturen gik til Svostrup Kro. En rigtig hyggelig dag. Lars Bo var forbi og fortælle om da han kidnappede hunden Thor for at redde den fra aflivning.

Årets julefrokost var endnu engang med flot deltagelse.

Der blev informeret om opstartstur d. 15.04.18 eller 22.04.18. Afhængig af vejrguderne.

I det nye år skal der graves kloakker og repareres tag over terrassen.

Et godt projekt til vores forårsrengøring og vedligeholdelse. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.


Regnskabet:

Lisa fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 21.000,00 dkk. Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelses medlemmer: 

Der var genvalg til Leo  og Lisa. Der var genvalg til suppleanterne Jens Erik og Brian. Som revisorer var der genvalg til Steen og Poul.

Bestyrelsen konstituerer sig i nærmeste fremtid.


Eventuelt. 

Der blev fortalt om arrangement d. 18.08.18 i Aars hvor der køres ture og samles ind til Det blå hus . Der er flere MC klubber i dette arrangement. 

Der blev også talt om weekendtur til Ove i Skive d. 08-10 juni. 

Klubben bød på pølsebord til de fremmødte. Det blev nydt med velbehag. Tak til slagter Claus for den gode anretning.
Og tak til Bager Groes for de lækre kager til kaffen.