Fotoalbum

Generalforsamling: 

Tirsdag den 26-2-19 kl. 19.00. 
i Klubhuset  


Formand:           Leo Plejdrup
Næstformand    Anders Christensen 
Kasserer            Lisa Laustsen
Medlem              Bent Strand - Fraværende
Medlem              Niels Peter Jensen


Der var fremmødt 22 medlemmer.

Anders blev valgt til dirigent og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


Formandens beretning: 

Leo kunne berette om mange gode ture og sammenkomster der havde været i løbet af året. Bla. tur til Dankalk, Bowling på LOGSTOR, Skydning i Lanternen, Forårsklargøringen hos Toyota, Opstartstur til Rønnes Hotel, Pinseparade, tur til RC stalden i Hobro samt By Night i Nibe m.m. 

Klubarrangementer som Stegt Flæsk aften, Julefrokost og Æbleskiver og Gløgg har der været stor tilslutning til.

Der blev informeret om opstartstur d. 28.04.2019. Vi vil forsøge at booke borde på Hvidsten Kro.
Brian vil igen i år afholde klargøringsdag på Toyota. Nærmere dato og tidspunkt følger.
 

I det nye år skal der graves kloakker.

Be retningen blev godkendt af forsamlingen.


Regnskabet:

Lisa fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 11.600,00 dkk. Regnskabet blev godkendt.


Valg af bestyrelses medlemmer: 

Der var genvalg til Bent, Anders og NP.
Der var genvalg til suppleanterne Jens Erik og Brian. 
Som revisorer var der genvalg til Steen og Poul.

Bestyrelsen konstituerer sig i nærmeste fremtid.


Eventuelt. 

Der blev spurgt om forslag til ture. Eventuelle forslag informeres til Lisa, så vil hun samle dem sammen.
Man vil gerne køre lidt tidligere her i foråret, for at udnytte dagslyset bedre. Dette aftales fra gang til gang.
Der forsøges at arrangere en tur til Skive køretekniske anlæg enten d. 27.04.2019 eller 04.05.2019.

Gløgg og æbleskive aftenen vil være den sidste klubaften på året og der vil blive startet op igen til Generalforsamlingen. Skulle der blive mulighed for et arrangement i mellemtiden, meldes det ud.

Klubben bød på pølsebord til de fremmødte. Det blev nydt med velbehag. Tak til slagter Claus for den gode anretning.