Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i klubhuset

 

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent
2.   Formandens beretning
3.   Fremlæggelse af regnskab
     
Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
4.   Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5.   Indkommende forslag
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
      (På valg til bestyrelsen er Leo og Lisa)
7.   Valg af 2 revisorer
      (På valg er Steen Kasper og Poul)
8.   Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne til behandling under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Husk !!   Kontingent skal være betalt for at have stemmeret !!!!

 

Kontingentet skal være betalt senest 15. februar på:
Reg.nr.: 9202  konto nr.: 2070938548
Med tydelig angivelse af navn i feltet ” besked til modtager”
Kontingentsatserne:
A-medlemskab:  400,- kr.
B-medlemskab:  200,- kr.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen